Kontakt

Halsystem Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

Adres e-mail:
biuro@halsystem.com.pl

Dodatkowe informacje o Halsystem:

Regon: 010246791

NIP: 526-03-09-205

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027469

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Zachęcamy do składania zapytań na konstrukcje stalowe poprzez nasz formularz.
powrótdo góry